tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 39 clubs Dedicated (39) Die-Hard Fan in 105 clubs Die-Hard (105) Fanatic in 23 clubs Fanatic (23) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
🎅❤️🎄🎀💚🎊⛄🌨️❄️🎉🎅🎄💚
❄️May this festive season sparkle🎀
🎅and shine, may all of your wishes🎈
🎁and dreams come true, and may💖
🎈you feel this happiness all year💚🎀
🎄🎉round. Merry Christmas!🌨️⛄💚
💚🎀💖🎈⛄🌨️🎉🎄🎁🎅❄️🎊❤️ đã đăng hơn một năm qua
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗║♫╝╠═╦╦╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣╚╗╔╣║♫║♥*Hugs*♥
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝♫╚╝╚ ═╩═╝
Send this to all the Những người bạn bạn tình yêu LY <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
:'”v”‘: :”‘v”‘:
‘-.-‘ :”‘v”‘: ‘-.-‘
‘-.-‘
3 Little Hearts
Just for U,
To remind U of
3 things:
“YOU”
“ME”
& “OUR LOVELY
FRIENDSHIP” đã đăng hơn một năm qua