tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 8 clubs Dedicated (8) Die-Hard Fan in 20 clubs Die-Hard (20) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Omo thank bạn ❤don`t say thanks Kanomroo *-* hope i hear thêm of bạn awww đã đăng hơn một năm qua
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I don`t forget my closest and very good Những người bạn here awww
and I tình yêu your YouTube channel
bạn are my fav youtuber >< gosh so wonderful!!!!!!!!! ❤
whatcha doing These days?

lots of tình yêu and greetings from Berlin(Germany ) to you!!

ya kathi ❤ đã đăng hơn một năm qua
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Annyeong Kanomroo babe ,
don`t say sorry , I understand it if bạn are busy
reply/answer if bạn have the time okay ❤
I am doing fine thank you
btw I am a mum since August the 11th ~ist a Boy called Lion luca( if bạn like to see pics I can send bạn the link )

link đã đăng hơn một năm qua