Ivanović

thành viên fanpop từ năm January 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 21 clubs Dedicated (21) Die-Hard Fan in 67 clubs Die-Hard (67) Fanatic in 31 clubs Fanatic (31) Super Fan in 2 clubs Super (2) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

sunny
Dogpaws trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
xin chào thanks for beeing my friiend here<3 đã đăng hơn một năm qua
sunny
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
xin chào my sone sis!!
I have vvoted for the new gg background<3
have a beautfiul day
hugs Kat đã đăng hơn một năm qua
heart
Ieva0311 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Wow it's been way too long
How r u doing?
Good to see some old Những người bạn here from time to time
I dont come here often too just sometime
How is everything bởi you? đã đăng hơn một năm qua