Ivanović

thành viên fanpop từ năm January 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 21 clubs Dedicated (21) Die-Hard Fan in 69 clubs Die-Hard (69) Fanatic in 29 clubs Fanatic (29) Super Fan in 2 clubs Super (2) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
Ieva0311 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Wow it's been way too long
How r u doing?
Good to see some old Những người bạn here from time to time
I dont come here often too just sometime
How is everything bởi you? đã đăng hơn một năm qua
heart
GaBiGabi33 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hello My Beautiful and Unique Girl! <3 <3 <3
I hope that is everything alright with bạn !
I wish bạn all the best * * * * * đã đăng hơn một năm qua
ivanovic đã bình luận…
xin chào you!! hơn một năm qua
ivanovic đã bình luận…
Thank bạn so much!! <3 it's been too long since I've here LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
ivanovic đã bình luận…
I hope you're doing great too!! hơn một năm qua
smile
usuitakumi77 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Can u please participate in this ?
link đã đăng hơn một năm qua