Ivanović

thành viên fanpop từ năm January 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 21 clubs Dedicated (21) Die-Hard Fan in 69 clubs Die-Hard (69) Fanatic in 29 clubs Fanatic (29) Super Fan in 2 clubs Super (2) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

heart
Ieva0311 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Wow it's been way too long
How r u doing?
Good to see some old Những người bạn here from time to time
I dont come here often too just sometime
How is everything bởi you? đã đăng cách đây 9 tháng
heart
GaBiGabi33 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hello My Beautiful and Unique Girl! <3 <3 <3
I hope that is everything alright with bạn !
I wish bạn all the best * * * * * đã đăng hơn một năm qua
ivanovic đã bình luận…
xin chào you!! cách đây 10 tháng
ivanovic đã bình luận…
Thank bạn so much!! <3 it's been too long since I've here LOL – Liên minh huyền thoại cách đây 10 tháng
ivanovic đã bình luận…
I hope you're doing great too!! cách đây 10 tháng
smile
usuitakumi77 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Can u please participate in this ?
link đã đăng hơn một năm qua