thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Favorite Movie: Grease
    Favorite Book or Author: Nhật ký tình yêu
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Twilight-girl-x đã đưa ý kiến …
Hi, I read some of your story and it's really good....would bạn mind teeling me what bạn think of mine...(Jacob Black and Renesmee Cullen- It's called sunrise- chapter 1 ) thank bạn please bình luận on what bạn truthfully think :) đã đăng hơn một năm qua
xXjakeloverXx đã đưa ý kiến …
Thanks for the nice các bình luận on my story! :) đã đăng hơn một năm qua
Twilimpian đã đưa ý kiến về Team Jacob
Please tham gia my spot (Twilimpain's Fanfiction) ! <3 đã đăng hơn một năm qua