Lanise

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Female, 24 years old
  • Cleveland, United States of America
  • Favorite TV Show: abc family shows MTV shows bet shows
    Favorite Movie: twilight series adventureland Người vận chuyển
    Favorite Musician: i like a little bit of evryone
    Favorite Book or Author: twilight series sharon draper sách jane Austen sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Summer_Leanne trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
I really like your nghề viết văn style :D đã đăng hơn một năm qua
smile
97_kaylah trao các điểm thưởng cho tôi về my images
nice pics!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
NeeNee14 đã đưa ý kiến về Seri chạng vạng
xin chào Everyone..I'm nghề viết văn a new story, my writer's block is gone!!So expect a new story from me bởi monday hoặc tuesday!!I'm sooo excited! đã đăng hơn một năm qua