Carmen

thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Female, 31 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Supernatural, Suits, Sherlock, Game of Thrones, Merlin, and Glee.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laura1233214 đã đưa ý kiến …
do bạn want to tham gia my clubs?
link
link
link
link
link
linkđã đăng hơn một năm qua
smile
Flickerflame trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
A điểm thưởng for your Dean/Cas article/poem đã đăng hơn một năm qua
TeeFly đã đưa ý kiến về Betty and Daniel
I haven't been on here in forever, but I was just watching Ugly Betty again the other ngày and wow do I miss this hiển thị and these two idiots who were so clearly destined to fall in tình yêu from the pilot. Stupid ABC. đã đăng hơn một năm qua