Laura

thành viên fanpop từ năm July 2015

  • Female
  • Favorite TV Show: sci-fi, medical, drama, crime and lots thêm
    Favorite Movie: Alien Hunter 👽
    Favorite Musician: Don't have a musician. But I like the 80' âm nhạc 🎧
    Favorite Book or Author: The stand (Stephen King) all his books.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for your kindness and sweet comments. đã đăng cách đây 25 phút
heart
yorkshire_rose đã đưa ý kiến …
🌈💛🌈❤️🌈💚🌈💙🌈🧡🌈
Friend's Are Like Rainbows They
Brighten Our Days After A Storm
🌈💛🌈❤️🌈💚🌈💙🌈🧡🌈 đã đăng cách đây 2 ngày
laura1233214 đã bình luận…
so true! cách đây 2 ngày
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I wish bạn a great ngày and weekend. đã đăng cách đây 3 ngày
laura1233214 đã bình luận…
sending bạn lots of fall leaves, quả bí ngô, bí ngô sweets, and a super weekend! cách đây 3 ngày
whatsupbugs đã bình luận…
Aww, thank you. cách đây 3 ngày