Laura

thành viên fanpop từ năm July 2015

  • Female
  • Favorite TV Show: sci-fi, medical, drama, crime and lots thêm
    Favorite Movie: Alien Hunter 👽
    Favorite Musician: Don't have a musician. But I like the 80' âm nhạc 🎧
    Favorite Book or Author: The stand (Stephen King) all his books.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have a great ngày and a wonderful weekend. đã đăng cách đây 13 ngày
big smile
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for always commenting on số phiếu bầu Laura much appreciated. I have done a phiếu bầu to help me choose a name if bạn would like to choose one hoặc add your own 💚🦋 đã đăng cách đây 14 ngày
laura1233214 đã bình luận…
will do! your số phiếu bầu are always so nice cách đây 14 ngày
yorkshire_rose đã bình luận…
Thank bạn and thank bạn for the beautiful name Arella :) cách đây 14 ngày
laura1233214 đã bình luận…
you're welcome. cách đây 14 ngày
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have a good ngày and a great weekend. đã đăng cách đây 27 ngày