Laura

thành viên fanpop từ năm July 2015

 • Female
 • Favorite TV Show: sci-fi, medical, drama, crime and lots thêm
  Favorite Movie: my pet page 👽 https://www.instagram.com/baby_bacco/
  Favorite Musician: Don't have a musician. But I like the 80' âm nhạc 🎧
  Favorite Book or Author: The stand (Stephen King) all his books.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

sunny
yorkshire_rose đã đưa ý kiến …
⋱ ⋮ ⋰....
⋯🌕 ⋯...
⋱⋰⋱♬ ⋱⋰⋱❀ ♥ Happy ♥ ♡🦋♡
.. 🌼 🌸 🌼 🌸 🌼 🌸 🌼Spring ♥   
▂业▂业▂业▂业▂业▂业▂业▂🌷 🌷🌷🌷🌷🌷 đã đăng cách đây 8 tháng
laura1233214 đã bình luận…
thank you! cách đây 7 tháng
heart
daydreamer505 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
🌹🌷🌹🌷🌹💜❤💖💗Happy Women's Day!💗💖❤💜🌷🌹🌷🌹 đã đăng cách đây 9 tháng
heart
daydreamer505 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
🌺🌹🌷🌼💮🏵️🌻🌸💐🌺🌹🌷🌼💮🌻
💐Just some hoa to brighten your ngày 🌺
🌼🌷🌹💮🏵️🌻🌸💐🌺🌼🌷🌹💮🏵️🌻🌷 đã đăng cách đây 9 tháng
laura1233214 đã bình luận…
thank bạn so much! cách đây 9 tháng