Laura

thành viên fanpop từ năm July 2015

  • Female
  • Favorite TV Show: sci-fi, medical, drama, crime and lots thêm
    Favorite Movie: Alien Hunter 👽
    Favorite Musician: Don't have a musician. But I like the 80' âm nhạc 🎧
    Favorite Book or Author: The stand (Stephen King) all his books.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

alice25141 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Adorable biểu tượng ❤️ đã đăng cách đây một ngày 1
laura1233214 đã bình luận…
thank you! cách đây một ngày 1
heart
alice25141 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
✨✨💜💜✨✨✨💜💜
✨💜💜💜💜✨💜💜💜💜
✨💜💜💜💜💜💜💜💜💜
✨✨💜💜💜💜💜💜💜
✨✨✨💜💜💜💜💜
✨✨✨✨💜💜💜
✨✨✨✨✨💜
Wishing bạn a magical ngày ✨💜 đã đăng cách đây một ngày 1
laura1233214 đã bình luận…
thank you!💜 cách đây một ngày 1
big smile
Kraucik83 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
🌞🦩🌞🦩🌞🦩🌞🦩🌞🦩🌞🦩🌞🦩🌞🦩
🦩🌞🍩 hAvE a GrEaT wEeK 🍩🦩🌞🦩
🌞🦩🌞🦩🌞🦩🌞🦩🌞🦩🌞🦩🌞🦩🌞🦩 đã đăng cách đây 2 ngày
laura1233214 đã bình luận…
thank you! bạn too! cách đây 2 ngày