thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Hoa Kỳ
  • Favorite Movie: Snow White, Lady and the Tramp, Cinderella, Sleeping Beauty, 101 Dalmatians, Beauty and the Beast and The Lion King!
    Favorite Musician: Disney singers!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
wavesurf trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hello, there! Thanks for adding me! Here's a điểm thưởng for you!! đã đăng hơn một năm qua
NoNoobs đã đưa ý kiến …
Disney just uses hươu con, nâu vàng, fawn Bambi. đã đăng hơn một năm qua
Scoobybay26 đã đưa ý kiến …
Excuse me AllegroGiocoso, A can't be False and B can't be True! đã đăng hơn một năm qua