thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Hoa Kỳ
  • Favorite Movie: Snow White, Lady and the Tramp, Cinderella, Sleeping Beauty, 101 Dalmatians, Beauty and the Beast and The Lion King!
    Favorite Musician: Disney singers!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
elsafan1010 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
A điểm thưởng for your wonderful answer in my question! đã đăng cách đây 7 tháng
big smile
wavesurf trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hello, there! Thanks for adding me! Here's a điểm thưởng for you!! đã đăng hơn một năm qua
NoNoobs đã đưa ý kiến …
Disney just uses hươu con, nâu vàng, fawn Bambi. đã đăng hơn một năm qua