victor miramontes

thành viên fanpop từ năm June 2013

  • Male, 20 years old
  • stockton, California
  • Favorite TV Show: Người sói
    Favorite Movie: Alpha và Omega
    Favorite Musician: me howling
    Favorite Book or Author: cant read im a wolve
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wolfies đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Do u guys care of I'm gay hoặc not đã đăng hơn một năm qua
tehrealkatewolf đã bình luận…
No, most of the people that do are either immature hoặc hardcore christians. hơn một năm qua
kate3638 đã bình luận…
No hơn một năm qua
Ashleythewitch đã bình luận…
I don't even know you...so I don't know. hơn một năm qua
wolfies đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Howls out loud in the distance*tail wagging an smiling đã đăng hơn một năm qua
stella2015 đã bình luận…
xin chào what's sup? hơn một năm qua
stella2015 đã bình luận…
*XD hơn một năm qua
Slydog900 đã bình luận…
xin chào wolfies been long time no see? well um welcome back buddy! hơn một năm qua
wolfies đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Hi I'm bk I missed ALOT of u guys an girls oh an wolfies lukos was me I made it but I remembered my mật khẩu đã đăng hơn một năm qua
nicker11500 đã bình luận…
Welcome back :D hơn một năm qua
OnlyKate đã bình luận…
welcome back :-) hơn một năm qua
redwolf279 đã bình luận…
Welcome back, Sir. hơn một năm qua