thêm hình ảnh

Titanic Hình ảnh

thêm video

Titanic Video

tạo phiếu bầu

Titanic Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Flying Dress
27%
19%
người hâm mộ lựa chọn: DEFIANTLY
DEFIANTLY
70%
23%
người hâm mộ lựa chọn: jack
79%
12%
người hâm mộ lựa chọn: maybe we are
37%
32%
người hâm mộ lựa chọn: yes
79%
21%
thêm titanic số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Titanic Các Câu Trả Lời

3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
9 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
8 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
6 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm titanic các câu trả lời >>  
viết bài

Titanic Các Bài Viết

thêm titanic các bài viết >>  

Titanic đường Dẫn

thêm titanic đường dẫn >>  

Titanic tường

rajlove đã đưa ý kiến …
first seen rose đã đăng hơn một năm qua
GeorgiaSky đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
heart
wavesurf đã đưa ý kiến …
I actually found my Rose DeWitt Bukater Doll today. AT LONG LAST! It's the vinyl Franklin Mint version, the one that most closely resembles Kate Winslet as Rose in the movie. She was at the thrift store. Praise God!!!!! Grateful and ecstatic moment. <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3 đã đăng hơn một năm qua