thêm hình ảnh

Adam Sandler Hình ảnh

thêm video

Adam Sandler Video

tạo phiếu bầu

Adam Sandler Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Click
Click
56%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Longest Yard
Longest Yard
54%
50 first ngà y
46%
người hâm mộ lựa chọn: 100% yes
53%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Click
Click
75%
50 first ngà y
25%
người hâm mộ lựa chọn: Drew Barrymore (starred in The Wedding Singer & 50 First Dates)
63%
10%
thêm adam sandler số phiếu bầu >>  
viết bài

Adam Sandler Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Adam Sandler đường Dẫn

thêm adam sandler đường dẫn >>  

Adam Sandler tường

SRingel1127 đã đưa ý kiến …
I am one of his biggest những người hâm mộ along with my fiancé he’s coming to Detroit on his birthday and I would tình yêu nothing thêm than to be able to get tickets đã đăng cách đây 4 tháng
debk1 đã đưa ý kiến …
anyone know the Westbury người hâm mộ club presale code? đã đăng hơn một năm qua
Sarakhart đã đưa ý kiến …
Ok....so I just recently became a fan.i tình yêu how in all your phim chiếu rạp bạn include the best people in your life.i would have to say that my ultimate yêu thích movie is just go with it.i would tình yêu to see something else with her.you both clicked.no pun intended on your movie click.i just felt the whole movie.keep up the great work!I I'm very proud I'm able to watch bạn all the time and will continue to do so. đã đăng hơn một năm qua