thành viên fanpop từ năm March 2018

  • Favorite TV Show: Code Geass
    Favorite Movie: The Wind Rises
    Favorite Musician: Tony chim giẻ cùi, jay
    Favorite Book or Author: Batman: The Long Halloween
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

2ntyOnePilots trao các điểm thưởng cho tôi về my links
bạn too, bạn absolute sweetheart!!!
Awe man, I tình yêu bạn so frickin much my dude. Thanks for always making me smile and bringing tình yêu and positivity to the world. Just.. thank bạn so much for all your heartfelt các bình luận and cheerful attitude. If the world had thêm people like bạn it would be a better place. bạn deserve the best my friend 🖤 đã đăng cách đây 8 giờ
sunny
Seanthehedgehog trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Which one? :D đã đăng cách đây 20 giờ
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
xin chào Bat I am not around tomorrow so I wish bạn a beautiful weekend!!
see bạn tiếp theo week
take care of you!!! đã đăng cách đây một ngày 1