thành viên fanpop từ năm August 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 8 clubs Dedicated (8) Die-Hard Fan in 10 clubs Die-Hard (10) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

smile
Amelia24Jane68 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào ! đã đăng cách đây 2 tháng
TheDarkEmpire đã bình luận…
Hi cách đây 2 tháng
worried
TheDarkEmpire đã đưa ý kiến về Nintendo Switch
I want a Switch so bad, but it seems like they're sold out everywhere. đã đăng hơn một năm qua
EgoMouse đã bình luận…
According to an article, there's a part that is hard to get due to competition (with mobile industries like Apple) link hơn một năm qua
TheDarkEmpire đã bình luận…
I've ordered a bundle online, it should arrive in a few weeks. hơn một năm qua
LorMel đã đưa ý kiến …
It's been a long time since bạn did a drawing đã đăng hơn một năm qua
TheDarkEmpire đã bình luận…
I don't do that as much anymore, but I can wrk on something if I get some free time. hơn một năm qua
LorMel đã bình luận…
cool ^^ cách đây 10 tháng