thành viên fanpop từ năm August 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 8 clubs Dedicated (8) Die-Hard Fan in 10 clubs Die-Hard (10) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

smile
LorMel trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
So glad to hear from bạn again! đã đăng cách đây 3 tháng
smile
Amelia24Jane68 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào ! đã đăng cách đây 6 tháng
TheDarkEmpire đã bình luận…
Hi cách đây 6 tháng
worried
TheDarkEmpire đã đưa ý kiến về Nintendo Switch
I want a Switch so bad, but it seems like they're sold out everywhere. đã đăng hơn một năm qua
EgoMouse đã bình luận…
According to an article, there's a part that is hard to get due to competition (with mobile industries like Apple) link hơn một năm qua
TheDarkEmpire đã bình luận…
I've ordered a bundle online, it should arrive in a few weeks. hơn một năm qua