thành viên fanpop từ năm May 2010

  • 24 years old
  • NY, United States of America
  • Favorite Book or Author: The Hunchback Of Notre Dame
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hello! :3 đã đăng hơn một năm qua
XxLostAngelxX đã bình luận…
Hey! Thank bạn hơn một năm qua
cake
Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
xin chào there! How are you? Those new số phiếu bầu on the ngẫu nhiên club are awesome, bởi the way. ^__^ đã đăng hơn một năm qua
XxLostAngelxX đã bình luận…
Awe! Thank bạn :) hơn một năm qua
Karoii-chan đã bình luận…
No problem. =3 hơn một năm qua
redshiva đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua
XxLostAngelxX đã bình luận…
xin chào there hơn một năm qua