thành viên fanpop từ năm May 2010

  • 22 years old
  • NY, United States of America
  • Favorite Book or Author: The Hunchback Of Notre Dame
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

redshiva đã đưa ý kiến …
hi đã đăng cách đây 7 ngày
XxLostAngelxX đã bình luận…
xin chào there cách đây 7 ngày
XxLostAngelxX đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
RIP George A Romero đã đăng cách đây 11 ngày
XxLostAngelxX đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I watched Heathers for the first time last night. I've discovered that if I had been a teenager in the 80s, I would have had a crush on Christian Slater đã đăng cách đây 13 ngày
jlhfan624 đã bình luận…
He was 100% my childhood crush. Because of that movie. cách đây 13 ngày