thành viên fanpop từ năm May 2010

  • 23 years old
  • NY, United States of America
  • Favorite Book or Author: The Hunchback Of Notre Dame
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cake
Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
xin chào there! How are you? Those new số phiếu bầu on the ngẫu nhiên club are awesome, bởi the way. ^__^ đã đăng cách đây 9 tháng
XxLostAngelxX đã bình luận…
Awe! Thank bạn :) cách đây 9 tháng
Karoii-chan đã bình luận…
No problem. =3 cách đây 9 tháng
redshiva đã đưa ý kiến …
hi đã đăng cách đây 10 tháng
XxLostAngelxX đã bình luận…
xin chào there cách đây 10 tháng
XxLostAngelxX đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
RIP George A Romero đã đăng cách đây 10 tháng