thêm hình ảnh

Sổ tay tử thần Hình ảnh

thêm video

Sổ tay tử thần Video

tạo phiếu bầu

Sổ tay tử thần Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: l DUH!!
81%
13%
người hâm mộ lựa chọn: THIS ONE!!!
28%
23%
người hâm mộ lựa chọn: the funny faces he makes all the time
37%
22%
người hâm mộ lựa chọn: l he is way better!!!
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: l
77%
19%
thêm sổ tay tử thần số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Sổ tay tử thần Các Câu Trả Lời

viết bài

Sổ tay tử thần Các Bài Viết

thêm sổ tay tử thần các bài viết >>  

Sổ tay tử thần đường Dẫn

thêm sổ tay tử thần đường dẫn >>  

Sổ tay tử thần tường

morio123 đã đưa ý kiến …
I know I'm like ten years late to the fandom but I just watched episode 25 and now I'm sad. I figured that the character was going to bite the dust I just didn't know that it would be so soon in the series. I thought he would live till he got to the finale. Just saying, meh sad now but the episode was so good. đã đăng hơn một năm qua
DeathNoteF đã đưa ý kiến …
Android > Must play Death Note Indie game - Killbook: Shinigami in a Cell
https://goo.gl/Fh7UR5 đã đăng hơn một năm qua
DisneyPrince88 đã đưa ý kiến …
Is anyone gonna watch the Netflix American remake of Death Note in August ? đã đăng hơn một năm qua
Drewsiki đã bình luận…
I like the orginal better hơn một năm qua
Andy456 đã bình luận…
yea that,s how the original felt : link hơn một năm qua