thêm hình ảnh

Sổ tay tử thần Hình ảnh

thêm video

Sổ tay tử thần Video

tạo phiếu bầu

Sổ tay tử thần Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: anime
75%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Yes I would
66%
34%
người hâm mộ lựa chọn: The great detective, l
48%
14%
người hâm mộ lựa chọn: l (Eating Cake)
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: the funny faces he makes all the time
38%
22%
thêm sổ tay tử thần số phiếu bầu >>  
viết bài

Sổ tay tử thần Các Bài Viết

thêm sổ tay tử thần các bài viết >>  

Sổ tay tử thần đường Dẫn

thêm sổ tay tử thần đường dẫn >>  

Sổ tay tử thần tường

DisneyPrince88 đã đưa ý kiến …
Is anyone gonna watch the Netflix American remake of Death Note in August ? đã đăng cách đây 5 ngày
wink
ThunderJJ đã đưa ý kiến …
I'm here đã đăng cách đây 7 ngày
Kagurakaze đã đưa ý kiến …
oh come on! when i came, everyone's gone đã đăng cách đây 13 ngày
ThunderJJ đã bình luận…
I'm here... cách đây 7 ngày