tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 63 clubs Dedicated (63) Die-Hard Fan in 94 clubs Die-Hard (94) Fanatic in 11 clubs Fanatic (11) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

Shukuya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Yo! Nice to meet ya!
How are you!
Beatiful thông tin các nhân pic! đã đăng cách đây 15 ngày
smile
Sparklefairy375 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hello, thanks for the add and I added bạn back! :D đã đăng cách đây 16 ngày
big smile
Hanii-shi trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
My biểu tượng is Jungkook from BTS :) đã đăng cách đây một tháng 1
Hanii-shi đã bình luận…
bạn can click the pictures in my thông tin các nhân to see who they are :) cách đây một tháng 1