tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 66 clubs Dedicated (66) Die-Hard Fan in 86 clubs Die-Hard (86) Fanatic in 11 clubs Fanatic (11) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

akb4everlover trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Happy 2018 btw🐶 đã đăng cách đây 14 ngày
akb4everlover trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Yes TY😭 it been on replay all ngày 🔂 đã đăng cách đây 14 ngày
akb4everlover đã đưa ý kiến …
So I was hanging out with my friend she listens to Kpop non stop and she played a song that I like but al I know is that it's a gg and that they say stururu help 😬 đã đăng cách đây 19 ngày