tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 62 clubs Dedicated (62) Die-Hard Fan in 92 clubs Die-Hard (92) Fanatic in 11 clubs Fanatic (11) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

NagisaNoCherry đã đưa ý kiến …
Also Sayannee is officially gone

RIP đã đăng cách đây 11 ngày
NagisaNoCherry trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
NA and EU chocked so IG won it all. đã đăng cách đây 11 ngày
NagisaNoCherry đã đưa ý kiến …
C9 made it đã đăng cách đây 24 ngày