thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 39 clubs Dedicated (39) Die-Hard Fan in 29 clubs Die-Hard (29) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

starkerr57 đã đưa ý kiến …
hi there,i'm tori from omaha,ne i now live in sacramento,ca since 2004 i tình yêu your website it's neato and sweet.
what else do bạn like besides anime?
well i tình yêu the 80's and the monkees and simple minds also julian lennon.
well bye now i hope we can be Những người bạn for life and for ever đã đăng cách đây 3 tháng
MisterH đã đưa ý kiến về Wikia Community Team
Joined đã đăng cách đây 7 tháng
luvneopets đã đưa ý kiến …
Hi, couldn't help but noticed how many lifetime vàng bạn have... how did u get so many? đã đăng cách đây 8 tháng