thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 39 clubs Dedicated (39) Die-Hard Fan in 29 clubs Die-Hard (29) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

Lusamine trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thank bạn for the add! I've added bạn back! Have a fantastic day, and chat me anytime! đã đăng cách đây 2 tháng
MisterH đã đưa ý kiến về Goblinslayer
Is this about the Light Novel Goblin Slayer? đã đăng cách đây 3 tháng
starkerr57 đã đưa ý kiến …
hi there,i'm tori from omaha,ne i now live in sacramento,ca since 2004 i tình yêu your website it's neato and sweet.
what else do bạn like besides anime?
well i tình yêu the 80's and the monkees and simple minds also julian lennon.
well bye now i hope we can be Những người bạn for life and for ever đã đăng cách đây 7 tháng