thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 36 clubs Dedicated (36) Die-Hard Fan in 29 clubs Die-Hard (29) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hello! Thank bạn for adding me. How are you? đã đăng cách đây một tháng 1
AliceGehabich98 đã đưa ý kiến …
Hello ^_^ đã đăng cách đây một tháng 1
Ranmori17 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Can bạn give back for me? đã đăng cách đây một tháng 1