thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 35 clubs Dedicated (35) Die-Hard Fan in 29 clubs Die-Hard (29) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

angelic
DisneyPrince88 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
🎁❄️MERRY giáng sinh ☃️🎄 đã đăng cách đây 2 tháng
MisterH đã đưa ý kiến về Fate/stay night
Promo material for Heaven's Feel Movie: link đã đăng cách đây 3 tháng
MisterH đã đưa ý kiến về Sakura Matou
Promo material for Heaven's Feel Movie: link đã đăng cách đây 3 tháng