thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 35 clubs Dedicated (35) Die-Hard Fan in 28 clubs Die-Hard (28) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

gfdcf đã đưa ý kiến …
howdy how have bạn been? đã đăng cách đây 27 ngày
MisterH đã đưa ý kiến về Tactics
Joined đã đăng cách đây một tháng 1
gfdcf đã đưa ý kiến …
hiya how have bạn been? Just wondering did bạn get my message? đã đăng cách đây một tháng 1
MisterH đã bình luận…
What was your message again? cách đây một tháng 1
gfdcf đã bình luận…
Oh it was about the new club I made sonic pokemon roleplay. cách đây một tháng 1
MisterH đã bình luận…
I've turned it down. cách đây một tháng 1
gfdcf đã bình luận…
oh okay I understand (^-^) (sorry for the late reply I've been busy) cách đây một tháng 1