thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 36 clubs Dedicated (36) Die-Hard Fan in 28 clubs Die-Hard (28) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

clankfandom100 đã đưa ý kiến …
Thanks for adding me as a fan. đã đăng cách đây 2 ngày
MisterH đã đưa ý kiến về Dies Irae
#2 đã đăng cách đây 12 ngày
MisterH đã đưa ý kiến về Tikal những người hâm mộ
Joined đã đăng cách đây 15 ngày