thêm hình ảnh

SHINee Hình ảnh

thêm video

SHINee Video

tạo phiếu bầu

SHINee Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: 2009, năm of Us (2009)
67%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Lucifer
84%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Lucifer
62%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Noona Neomu Yeppeo (Replay)
60%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Key
Key
69%
Jonghyun
31%
thêm shinee số phiếu bầu >>  
viết bài

SHINee Các Bài Viết

thêm shinee các bài viết >>  

SHINee đường Dẫn

thêm shinee đường dẫn >>  

SHINee tường

heart
TheRealMarii đã đưa ý kiến …
I was listening to SHINee this morning....I tình yêu bạn Jonghyun!! đã đăng hơn một năm qua
sad
Directioner3300 đã đưa ý kiến …
R.I.P. Jonghyun.I honestly don't know much about this boy band (except for the fact that it's a K-POP group),but I'm really sorry this happened.I can't imagine how everyone feel about Jonghyun's death. đã đăng hơn một năm qua
Quincy8832 đã bình luận…
Same,and R.I.P. Jonghyun.Everyone misses bạn :( hơn một năm qua
crying
Ieva0311 đã đưa ý kiến …
Kim Jonghyun thank bạn for your hard work, your music, your passion and love
bạn worked hard
Whenever I will look in the sky I will remember that one of those starts is bạn looking at us from sky
Thank you, tình yêu bạn for everything bạn did
It's time that bạn feel better and your pain is gone
bạn will always be remembered
Goodbye ~♥♥♥♥
đã đăng hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
we will tình yêu bạn forever Jonghyun =( missing bạn so much!!!!!!!!!!! my tim, trái tim is broken >< hơn một năm qua