El Jardín del Edén

thành viên fanpop từ năm March 2014

  • Female, 24 years old
  • Mexico
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

usernameinvalid trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
That was N3's captain imagine what they must have đã đưa ý kiến behind her back that we don't know. A demotion wasn't enough, she should have gotten kicked out. Too bad her dad backs the group financially so she didn't. đã đăng cách đây 2 tháng
pinkdeer trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Best dressed was Haseul and Vivi.
Yves leaving because no Beyoncé hoặc Rihanna. Haha đã đăng cách đây 2 tháng
pinkdeer trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
I liked too hahaha đã đăng cách đây 2 tháng