Gordon Gearhart

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Male
  • (Ask me), United States of America
  • Favorite Movie: Sherlock Holmes, V for Vendetta, Monty mãng xà, trăn, python and the Holy Grail
    Favorite Musician: The Beatles, Everything but the Girl, Burial, Dance Gavin Dance, Daft Punk
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Synthwave đã đưa ý kiến về Justin Bieber
Bieber got absolutely WRECKED at the roast. đã đăng hơn một năm qua
Synthwave đã đưa ý kiến về Robin Williams
Oh Captain, My Captain; thank bạn for all the laughs, thank bạn for the memorable roles, and thank bạn for having a huge impact on my childhood. bạn will be missed. May bạn Rest In Peace. đã đăng hơn một năm qua
Synthwave đã đưa ý kiến về Edward Cullen
xin chào Edward fans!

Wanna watch video about your yêu thích người nổi tiếng and work towards earning giftcards to đàn bà gan dạ, amazon and Paypal? (I personally earned $15 in đàn bà gan dạ, amazon gift cards)

Check out swagbucks.com/refer/synthwave!

Send me a message on my tips to get thêm points :) đã đăng hơn một năm qua