thêm hình ảnh

Linkin Park Hình ảnh

thêm video

Linkin Park Video

tạo phiếu bầu

Linkin Park Số Phiếu Bầu

hòa!
19%
19%
người hâm mộ lựa chọn: RIP
53%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Like
Like
53%
tì nh yê u
33%
người hâm mộ lựa chọn: Dont bạn think Chester is better?!
31%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Chester Bennington
45%
43%
thêm linkin park số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Linkin Park Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm linkin park các câu trả lời >>  
viết bài

Linkin Park Các Bài Viết

thêm linkin park các bài viết >>  

Linkin Park đường Dẫn

thêm linkin park đường dẫn >>  

Linkin Park tường

14K đã đưa ý kiến …
Thank bạn Chester for the amazing musics bạn & the rest of Linkin Park ever gave us! bạn are the tim, trái tim and soul of Linkin Park, the songs bạn sang changed my life. Thank bạn Chester!

Rest in peace Chester, bạn will always be the king of rock in my eyes đã đăng cách đây 4 tháng
zzz
drewjoana đã đưa ý kiến …
bạn shall be missed Chester Bennington. Your Voice won't be forgotten. Rest in Peace. đã đăng cách đây 4 tháng
trueshadowwolf đã đưa ý kiến …
The song I can NEVER stop listening to is "Breaking the Habit" my yêu thích song of all time. :) đã đăng hơn một năm qua
alice1919119 đã bình luận…
Yup! It rocks! hơn một năm qua