thêm hình ảnh

Linkin Park Hình ảnh

thêm video

Linkin Park Video

tạo phiếu bầu

Linkin Park Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Iridesent-Tarnsformers 3 Dark Of The Moon
Iridesent- Tarnsfo- rmers 3 Dark...
47%
New Divide- Transfo- rmers 2...
35%
người hâm mộ lựa chọn: Like
Like
47%
tì nh yê u
35%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu
tì nh yê u
78%
Like
17%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu
tì nh yê u
75%
Like
10%
người hâm mộ lựa chọn: Linkin Park
100%
0%
thêm linkin park số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Linkin Park Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm linkin park các câu trả lời >>  
viết bài

Linkin Park Các Bài Viết

thêm linkin park các bài viết >>  

Linkin Park đường Dẫn

thêm linkin park đường dẫn >>  

Linkin Park tường

MSCLVR đã đưa ý kiến …
Does anyone have any info on Chester's first band SD and his friends? I'm seeing the tapes on ebay sell for $3500-$5000? Are these really rare? I can't find a lot of info about the band anywhere. đã đăng cách đây 10 tháng
Angel_W đã đưa ý kiến …
Chester nothing is the same without bạn 😔 đã đăng hơn một năm qua
14K đã đưa ý kiến …
Thank bạn Chester for the amazing musics bạn & the rest of Linkin Park ever gave us! bạn are the tim, trái tim and soul of Linkin Park, the songs bạn sang changed my life. Thank bạn Chester!

Rest in peace Chester, bạn will always be the king of rock in my eyes đã đăng hơn một năm qua