thêm hình ảnh

Vương quốc trái tim Hình ảnh

thêm video

Vương quốc trái tim Video

tạo phiếu bầu

Vương quốc trái tim Số Phiếu Bầu

hòa!
44%
44%
người hâm mộ lựa chọn: roxas
50%
25%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 2 - axel
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: it's a really good game, but not my yêu thích kh game
100%
0%
thêm vương quốc trái tim số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Vương quốc trái tim Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm vương quốc trái tim các câu trả lời >>  
viết bài

Vương quốc trái tim Các Bài Viết

thêm vương quốc trái tim các bài viết >>  

Vương quốc trái tim đường Dẫn

thêm vương quốc trái tim đường dẫn >>  

Vương quốc trái tim tường

karateninja221 đã đưa ý kiến …
I cant wait to play Kingdom hearts 3 đã đăng cách đây 19 ngày
joey188 đã đưa ý kiến …
I am so excited to see what happens in Kingdom Hearts 3 even though I will not have the money for the game station, i will make sure what watch as much KH3 video as I can to stay with the story. đã đăng cách đây 11 tháng
smile
NagisaFurukawa- đã đưa ý kiến …
Not only did Kingdom Hearts have the best Game play ever. They also have the best music. Kingdom Hearts âm nhạc is what helped keep me in tình yêu with Kingdom Hearts. Man the memories coming back me. My dad git me into Kingdom Hearts when i was in 8th grade and ever since than i been a Kingdom Hearts người hâm mộ for over 5 years now. I was in Elementary when i first saw my dad play Kingdom Hearts Video game. I did not care much for it when i saw Disney in it. đã đăng hơn một năm qua
NagisaFurukawa- đã bình luận…
It was not until one ngày in 8th grade me and my family were at Metronome store before church was to start i was looking for video game to play. And my dad kept forcing me to play Kingdom Hearts on PS2 i finally went along with it out of trying to get my dad to stop bothering me to play it. Than i thought i would hate it. But once i played Kingdom Hearts the tiếp theo ngày i fell in tình yêu with it. Now 5 plus years later after playing every Kingdom Hearts game also the 6 games they put on Kingdom Hearts HD 1.5 and 2.5 remix on the PS3 i got thêm excited for Kingdom Hearts 3 which is now announced. Such an awesome video game series. :-D <3 hơn một năm qua