Ice princess

thành viên fanpop từ năm January 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

chawrash đã đưa ý kiến …
Heyy sweetyy :) how are uu ?? đã đăng hơn một năm qua
smile
to0ota111 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
really that's awesome i like sasuke to yeah i know he seem too dark now right i think all of this will change too btw in which chapter bạn stopped so i can tell even i think it would be better if bạn watch it because the later chapters was so amazing and all i don't want to spoil it for bạn đã đăng hơn một năm qua
smile
to0ota111 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
oh that's awesome

yeah i am Naruto lover .. amazing that bạn like Naruto too

who's your fav character ? đã đăng hơn một năm qua