thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Other
  • Favorite TV Show: Family Guy | American Dad | Futurama | The Simpsons |
    Favorite Movie: L.O.T.R
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 10 clubs Dedicated (10) Die-Hard Fan in 7 clubs Die-Hard (7) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

Babydoll12345 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
i text bạn are bạn a boy hoặc a girl đã đăng hơn một năm qua
cmrm đã bình luận…
im a girl hơn một năm qua
Babydoll12345 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thank bạn đã đăng hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua