thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 25 years old
  • Lithuania
  • Favorite TV Show: 𝓢𝓾𝓹𝓮𝓻𝓷𝓪𝓽𝓾𝓻𝓪𝓵, 𝓖𝓪𝓶𝓮 𝓸𝓯 𝓣𝓱𝓻𝓸𝓷𝓮𝓼 & 𝓚𝓭𝓻𝓪𝓶𝓪𝓼
    Favorite Movie: 𝓗𝓸𝓻𝓻𝓸𝓻 & 𝓐𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓜𝓸𝓿𝓲𝓮𝓼
    Favorite Musician: 𝓚𝓹𝓸𝓹 & 𝓟𝓸𝓹
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 37 clubs Dedicated (37) Die-Hard Fan in 151 clubs Die-Hard (151) Fanatic in 29 clubs Fanatic (29)

thông tin trên tường của tôi

laura1233214 đã đưa ý kiến …
do bạn want to tham gia my clubs?
link
link
link
link
link
linkđã đăng cách đây 28 ngày
Lusamine trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
If you're into TXT, mind joining the Beomgyu club? :)

link đã đăng cách đây 2 tháng
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄
🌄Morning sun is rising and I will bạn a good ngày ahead.🌈
🌙🌄 Welcome every ngày with a smile on your face!!! 🌈🌙
🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄 đã đăng cách đây 2 tháng