"Spread Love, Not Hate"

thành viên fanpop từ năm November 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 35 clubs Dedicated (35) Die-Hard Fan in 144 clubs Die-Hard (144) Fanatic in 28 clubs Fanatic (28)

thông tin trên tường của tôi

heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
annyeong ma Ieva sweet Yongukkiebabe awww,
thank bạn so much for the Beautiful các biểu tượng tình yêu them so much!!!

how are bạn ma sunshine
missing ya<3

kisses and hugs ya kat đã đăng cách đây 2 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
we both tình yêu ya so freaking much muaaaaaaaaaaaah
buing buing đã đăng cách đây 6 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
btw tell me what I can post on ya club too/our club

aww thank bạn for ya sweet words ma Ieva babe
I will Kiss him and hug/cuddle him from bạn đã đăng cách đây 6 ngày