#TrustBAP #Forever6

thành viên fanpop từ năm November 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 35 clubs Dedicated (35) Die-Hard Fan in 145 clubs Die-Hard (145) Fanatic in 28 clubs Fanatic (28)

thông tin trên tường của tôi

heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Just two days, and we’ll see bạn again.
Life is good! So, Have a great Weekend ma Ieva~sun!hope it is not to stressful for bạn ><
take care of bạn and take time to relax

kisses ya Lion and kat
🍁🍂🍃🌈💖🍁🍂🍃🌈💖🍁🍂🍃🌈💖 đã đăng cách đây 4 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Smiles are great investments the thêm bạn collect, the better bạn feel.
🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖🌈💖 đã đăng cách đây 4 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
♥❤♥Connected♥❤♥By♥❤♥The♥❤♥Heart♥❤♥Always♥❤♥ đã đăng cách đây 5 ngày