"Spread Love, Not Hate"

thành viên fanpop từ năm November 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 35 clubs Dedicated (35) Die-Hard Fan in 143 clubs Die-Hard (143) Fanatic in 28 clubs Fanatic (28)

thông tin trên tường của tôi

heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
xin chào ma sunshine, here’s a cup of coffee(or tea)just for you. I have added 1 huge hug, 2 big kisses, 3 servings of love. Hope that stirs your ❤heart today.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ đã đăng cách đây 3 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I m sending u 3 little hearts to remind u of 3 things:
I’m HERE,
I CARE
and
I MISS U đã đăng cách đây 3 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Science says that sugar melts in water,
so please don’t go out in the rain,
otherwise I might lose you!
🌹🌺🌷 🌹🌺🌷 🌹🌺🌷 đã đăng cách đây 3 ngày