thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 24 years old
  • Lithuania
  • Favorite TV Show: 𝓢𝓾𝓹𝓮𝓻𝓷𝓪𝓽𝓾𝓻𝓪𝓵, 𝓖𝓪𝓶𝓮 𝓸𝓯 𝓣𝓱𝓻𝓸𝓷𝓮𝓼 & 𝓚𝓭𝓻𝓪𝓶𝓪𝓼
    Favorite Movie: 𝓗𝓸𝓻𝓻𝓸𝓻 & 𝓐𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓜𝓸𝓿𝓲𝓮𝓼
    Favorite Musician: 𝓚𝓹𝓸𝓹 & 𝓟𝓸𝓹
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 36 clubs Dedicated (36) Die-Hard Fan in 146 clubs Die-Hard (146) Fanatic in 28 clubs Fanatic (28)

thông tin trên tường của tôi

heart
Hanii-shi trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
It's good that bạn are doing bạn college work, but remember, bạn need rest!~ <3 đã đăng cách đây 8 ngày
Hanii-shi đã đưa ý kiến …
Hi Ieva!~~ Can bạn help Kat get thêm people in her SIRACAT club? link Thank you!~~ đã đăng cách đây 8 ngày
Hanii-shi đã bình luận…
and Ieva hunnie, it's late where bạn are, go get some sleep~ <3 cách đây 8 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
☀️Good morning my Ieva sunshine☀️
💖Love ya so much!!!!💖 đã đăng cách đây 9 ngày