thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 25 years old
  • Lithuania
  • Favorite TV Show: 𝓢𝓾𝓹𝓮𝓻𝓷𝓪𝓽𝓾𝓻𝓪𝓵, 𝓖𝓪𝓶𝓮 𝓸𝓯 𝓣𝓱𝓻𝓸𝓷𝓮𝓼 & 𝓚𝓭𝓻𝓪𝓶𝓪𝓼
    Favorite Movie: 𝓗𝓸𝓻𝓻𝓸𝓻 & 𝓐𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓜𝓸𝓿𝓲𝓮𝓼
    Favorite Musician: 𝓚𝓹𝓸𝓹 & 𝓟𝓸𝓹
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 37 clubs Dedicated (37) Die-Hard Fan in 150 clubs Die-Hard (150) Fanatic in 29 clubs Fanatic (29)

thông tin trên tường của tôi

Lusamine trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
If you're into TXT, mind joining the Beomgyu club? :)

link đã đăng cách đây 19 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄
🌄Morning sun is rising and I will bạn a good ngày ahead.🌈
🌙🌄 Welcome every ngày with a smile on your face!!! 🌈🌙
🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄🌈🌙🌄 đã đăng cách đây 23 ngày
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
________*/•|________
_______*/• .|________
______*(.•_ )________
_______ .|¯|_________
_______ .|=|_________
_______ .|=|_________
_______ .|=|_________
_______ .|=|_________
_____'__.|=|_________
____/#|__|=|___/\_____
___(##(_"|=|,__))))____
___\###/..|=|../&&/_____
____\##)&___.&(______
____)#/&___&&\_____
___/#|&&____.&\\\____
___(##\_*_*****_'._).|___
____\ ######### //____
_____"+,_____,+"_____
**** Ieva Rocks !! ♥ đã đăng cách đây một tháng 1
GDragon612 đã bình luận…
have a non stressful,relaxed,beautiful,lovely week full of magic,spring vibes,romantic vibes,hugs and kisses cách đây một tháng 1
GDragon612 đã bình luận…
take care of bạn my dear cách đây một tháng 1
GDragon612 đã bình luận…
missing bạn like hell cách đây một tháng 1