thêm hình ảnh

Girl’s Generation/SNSD Hình ảnh

thêm video

Girl’s Generation/SNSD Video

tạo phiếu bầu

Girl’s Generation/SNSD Số Phiếu Bầu

chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
người hâm mộ lựa chọn: 1-5
1- 5
71%
6- 10
29%
người hâm mộ lựa chọn: 6-10
6- 10
88%
1- 5
13%
người hâm mộ lựa chọn: 6-10
6- 10
100%
1- 5
0%
thêm girl’s generation/snsd số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Girl’s Generation/SNSD Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm girl’s generation/snsd các câu trả lời >>  
viết bài

Girl’s Generation/SNSD Các Bài Viết

thêm girl’s generation/snsd các bài viết >>  

Girl’s Generation/SNSD đường Dẫn

thêm girl’s generation/snsd đường dẫn >>  

Girl’s Generation/SNSD tường

jaximus2014 đã đưa ý kiến …
Is it just me, hoặc is ALL NIGHT like one of the best âm nhạc video EVVVVVAAAA, holy crap yoona was awesome đã đăng cách đây 8 tháng
smile
Hyori143 đã đưa ý kiến …
Hello đã đăng cách đây 10 tháng
Syarah26 đã bình luận…
xin chào ! cách đây 9 tháng
SONE_YOONA_LIFE đã đưa ý kiến …
What is your Bias Ranking? Mine is:

1. Yoona
2. Taeyeon
3. Jessica
4. Yuri
5. Sunny
6. Sooyoung
7. Seohyun
8. Hyoyeon
9. Tiffany đã đăng hơn một năm qua
Jinzizukisoo122 đã bình luận…
Mine is 1. Hyoyeon 2.Jessica 3.Seohyun 4.Taeyeon 5.Yuri 6.Yoona 7.Tiffany 8.Sunny 9.Sooyoung hơn một năm qua
aeiras đã bình luận…
Mine: 1. Taeyeon 2.Jessica 3.Yoona 4.Seohyun 5.Hyoyeon 6.Sooyoung 7.Yuri 8.Sunny 9.Tiffany cách đây 11 tháng
35434 đã bình luận…
Jessica is between Yuri and Yoona cách đây 7 ngày