thêm hình ảnh

GDragon Sunny ( Cat) Hình ảnh

thêm video

GDragon Sunny ( Cat) Video

tạo phiếu bầu

GDragon Sunny ( Cat) Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: 1 🌹
100%
0%
hòa!
33%
33%
hòa!
20%
20%
người hâm mộ lựa chọn: (Under)Dog
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1
100%
0%
thêm gdragon sunny ( cat) số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

GDragon Sunny ( Cat) Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm gdragon sunny ( cat) các câu trả lời >>  
viết bài

GDragon Sunny ( Cat) Các Bài Viết

thêm gdragon sunny ( cat) các bài viết >>  

GDragon Sunny ( Cat) đường Dẫn

thêm gdragon sunny ( cat) đường dẫn >>  

GDragon Sunny ( Cat) tường

sunny
GDragon612 đã đưa ý kiến …
look out of ma window and see the sun is shining yeah! đã đăng cách đây 8 ngày
sick
GDragon612 đã đưa ý kiến …
I feel terrible today><
ma head hurts
also my neck and ma toe(get hurt alot before some weeks ouch) đã đăng cách đây 8 ngày
heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
happy easter to ya all!!!!

🌷🌷🌷🌷🌷🌷 đã đăng cách đây 22 ngày