thêm hình ảnh

GDragon Sunny ( Cat) Hình ảnh

thêm video

GDragon Sunny ( Cat) Video

tạo phiếu bầu

GDragon Sunny ( Cat) Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: yupp
67%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 🎃
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: dâu, dâu tây Owl
57%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Hair 🍂
88%
13%
thêm gdragon sunny ( cat) số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

GDragon Sunny ( Cat) Các Câu Trả Lời

5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm gdragon sunny ( cat) các câu trả lời >>  
viết bài

GDragon Sunny ( Cat) Các Bài Viết

thêm gdragon sunny ( cat) các bài viết >>  

GDragon Sunny ( Cat) đường Dẫn

thêm gdragon sunny ( cat) đường dẫn >>  

GDragon Sunny ( Cat) tường

laugh
GDragon612 đã đưa ý kiến …
Poof be gone
your breath is so strong ,
come back bạn need a tic tac
not 1 not 2 bạn need a whole pack đã đăng cách đây 5 ngày
yui1234 đã bình luận…
Wow! did u made this? cách đây 5 ngày
GDragon612 đã bình luận…
np but a friend of me. but I can do such great poems too cách đây 2 ngày
heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
i am back from my Holidays

happy new năm again for all <3

tình yêu Kat đã đăng cách đây 9 ngày
Lavendergolden đã bình luận…
😘😙😙😙😘😘😗😗😗 cách đây 8 ngày
yui1234 đã bình luận…
tình yêu u kat:) cách đây 5 ngày
GDragon612 đã bình luận…
luv ya both thêm =D <3 cách đây 2 ngày
heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
xin chào I go on Holidays until 7th January
nothere
I will miss bạn all!!!

see ya
Peace and out Kat

buing buing<3 đã đăng cách đây một tháng 1
yui1234 đã bình luận…
Happy Holidays! Hope bạn r enjoying, my kathiqueenie:) cách đây 22 ngày
GDragon612 đã bình luận…
yeah it was so great thank you!!!<3 cách đây 9 ngày