thêm hình ảnh

B.A.P Hình ảnh

thêm video

B.A.P Video

tạo phiếu bầu

B.A.P Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Yongguk
34%
30%
người hâm mộ lựa chọn: #1
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Version B
63%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Zelo
31%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Daehyun
34%
23%
thêm b.a.p số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

B.A.P Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
7 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm b.a.p các câu trả lời >>  
viết bài

B.A.P Các Bài Viết

thêm b.a.p các bài viết >>  

B.A.P đường Dẫn

thêm b.a.p đường dẫn >>  

B.A.P tường

smile
Hanii-shi đã đưa ý kiến …
can all bạn em bé (b.a.p người hâm mộ name not trying to be rude (: ) tham gia my club?

link

Thank you!~ đã đăng cách đây 3 tháng
heart
Ieva0311 đã đưa ý kiến …
Thank bạn Bang Yong Guk for being such an amazing leader and I know that bạn still be one to B.A.P & BABYZ
I'm so happy that bạn left TS, the company that bạn put all your passion and tình yêu and yet they made bạn suffer the most
Alll the fandom knows that bạn left TS not B.A.P, because 6 of bạn are family
Till other boys escape TS, we will wait for bạn to reunite again
bạn are the most respected person for me, role model of how kind and passionate person could be
đã đăng cách đây 5 tháng
Ieva0311 đã bình luận…
This may be sad chapter but after sad moment always come something good. bạn are free and I hope bạn can be happy right now to do what bạn always wanted. cách đây 5 tháng
Ieva0311 đã bình luận…
Thank bạn and I keep supporting bạn in everything bạn will do from now, that maybe doing solo hoặc reuniting with B.A.P. bạn will always be my ultimate fav artist. Thank bạn and tình yêu bạn ♥ cách đây 5 tháng
Ieva0311 đã bình luận…
#BAPOTP6 #TrustBAP #TrustourleaderBANGYONGGUK cách đây 5 tháng
heart
Christina0924 đã đưa ý kiến …
The new song is AMAZING!!!! đã đăng hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
Thanks for liking it! :) hơn một năm qua