bana

thành viên fanpop từ năm July 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
teentop449 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hiiiii ! ! ! ! ♥♥ đã đăng hơn một năm qua
cloudy
chawrash đã đưa ý kiến về banu
Life is really getting harder with time ,
But good things grow with it though
Fingers crossed ^_^ đã đăng hơn một năm qua
meh
chawrash đã đưa ý kiến …
I guess im in tình yêu , somebody improve hoặc deny :/ đã đăng hơn một năm qua