Sonia

thành viên fanpop từ năm October 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heartfillia đã đưa ý kiến …
Wishes,you can talk to me via twitter.I'm active there~
@Quantina_Saffie is my @ đã đăng hơn một năm qua
AnimeFan66 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey. It's fine. Did bạn bởi chance create a new one? đã đăng hơn một năm qua
meh
heartfillia trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
discovered that i'm a năm younger than you......Fiddlesticks đã đăng hơn một năm qua
wishey đã bình luận…
sorry i havent been on here in a bit hơn một năm qua
heartfillia đã bình luận…
its okay,me niethwr,not at all hơn một năm qua