thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Pokemon and Total Drama.
    Favorite Movie: We're The Millers.
    Favorite Musician: I like a lot of music.
    Favorite Book or Author: None.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

snowflakequeen đã đưa ý kiến …
thanks for the message đã đăng cách đây 9 tháng
trisha1 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Nice số phiếu bầu đã đăng hơn một năm qua
melodybryant trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hi! đã đăng hơn một năm qua