thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Pokemon and Total Drama.
    Favorite Movie: We're The Millers.
    Favorite Musician: I like a lot of music.
    Favorite Book or Author: None.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

HomelySausage trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Nice poll! đã đăng cách đây 4 tháng
Rubie_elsa trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
tình yêu the phiếu bầu a really intresting combination đã đăng hơn một năm qua
teamrocket đã bình luận…
Thank bạn so much. hơn một năm qua
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
A điểm thưởng for your phiếu bầu contests. đã đăng hơn một năm qua