tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 6 clubs Dedicated (6) Die-Hard Fan in 8 clubs Die-Hard (8) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

xXxAngelessxXx đã đưa ý kiến …
i feel lonely beyond words. i don't know if the nostalgia after visiting here again has made it worse hoặc if it's just a bad day. i joined over 10 years ago, so much has changed in life and yet i'm back here, alone this time. i was a lonely child who made lovely Những người bạn here, and now i'm homesick for something i can't explain with a loneliness that can't be cured. đã đăng cách đây 9 ngày
heart
xXxAngelessxXx đã đưa ý kiến về Morgana
katie mcgrath the legend bạn are for embodying morgana like bạn did đã đăng cách đây 6 tháng
sunny
daydreamer505 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Wishing bạn a wonderful September.🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂 đã đăng cách đây 6 tháng