thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Favorite TV Show: dancing with the stars
    Favorite Movie: Moonwalker,This is it,Harry Potter,beauty and the beast,cinderella,snow white,peter pan...
    Favorite Musician: michael jackson and Dima Bilan and sakira.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
hellokity00 đã đưa ý kiến …
Plese tham gia my club "Hawkgirl" đã đăng hơn một năm qua
thefool10 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
omg i tình yêu ur biểu tượng so much i aspire it LOL – Liên minh huyền thoại tình yêu it just to let u know! it's beautiful! đã đăng hơn một năm qua
moulan đã đưa ý kiến …
link plz like đã đăng hơn một năm qua