Julia North

thành viên fanpop từ năm March 2008

  • Female, 29 years old
  • Perth, W.A
  • Favorite TV Show: Orphan black, Stranger Things, Fleabag and so many thêm
    Favorite Movie: True Romance is my yêu thích film but I've seen so many films,it's to hard to pick a hàng đầu, đầu trang 10
    Favorite Musician: It's very all over the places
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
runofan1 đã đưa ý kiến …
thxz 4 the add i added u bak x đã đăng hơn một năm qua
juliapops đã bình luận…
That is Ok :D hơn một năm qua
smile
haya27 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
thanks for add đã đăng hơn một năm qua
juliapops đã bình luận…
That is Ok :D hơn một năm qua