Elena Katherine♥

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Candyland!!! its sooo fun here!!!
  • Favorite TV Show: Vampire Diaries,Glee,Pretty Little Liars,Nikita, Downton Abbey etc.
    Favorite Movie: i've got too many to put here.♥
    Favorite Musician: still got alot LOL – Liên minh huyền thoại srry. someone needs to put thêm room
    Favorite Book or Author: Morgaville Vampires,Twilight saga, Harry Potter, the Mortal Instruments,Vampire Kisses and many more!!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
miz__charming19 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
YOU'RE SO...
╔╗╗╦╔╔╗╔╗╬
╚╗║║║╠╝╠╝║
╚╝╚╩╝╚╝╚╝║.... đã đăng hơn một năm qua
miz__charming19 đã đưa ý kiến …
ikr? i'm awesome:)
watcha doing?? đã đăng hơn một năm qua
miz__charming19 đã đưa ý kiến …
Haii Elena :))
how r ya huni?? đã đăng hơn một năm qua