ddub girl

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 29 years old
  • new york, United States of America
  • Favorite TV Show: blue bloods,gossip girl, Đội điều tra hiện trường ny
    Favorite Movie: the god father
    Favorite Musician: nkotbsb
    Favorite Book or Author: tvd
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
Sarah2393 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi, thank bạn for joining the Klaus and Stefan spot :) đã đăng hơn một năm qua
ddubgirl đã đưa ý kiến về Gossip Girl
i think every one in GG is amasing & cool & i think that hugo becker (prince louis) is so hot & great>>> đã đăng hơn một năm qua
abigailamanda1 đã bình luận…
bạn know it hơn một năm qua
chopilichi đã bình luận…
I think he's kinda boring.. hơn một năm qua