thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female
  • Maldives
  • Favorite TV Show: Wipe out
    Favorite Movie: Smurfs
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
NocKairu đã đưa ý kiến …
Thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
cutie611 đã bình luận…
im really bored here hơn một năm qua
NocKairu đã bình luận…
So maybe answer some picks hoặc quizzes? tham gia some quote hoặc picture competitions? :) hơn một năm qua
shinybieber đã đưa ý kiến …
but ur nice!! đã đăng hơn một năm qua
cutie611 đã bình luận…
no offence but ur wierd hơn một năm qua
shinybieber đã đưa ý kiến …
yo!cumon selena's a bitch.. đã đăng hơn một năm qua
cutie611 đã bình luận…
sheesh i only like her songs hơn một năm qua