Kaelee Primeau

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Female, 24 years old
  • Canada
  • Favorite TV Show: ALL anime (^3^) seriously, any type :|
    Favorite Movie: ALL Studio Ghibli
    Favorite Musician: GOT7 (K-POP)
    Favorite Book or Author: Harry Potter, ALL THE manga IN THE WORLD
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
Mariya_Maja trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Merry giáng sinh
…………(¯`O´¯)
…………*./ | \ .*
…...……..*♫*.
...……, • ‘*♥* ‘ • ,
…..…. ‘*• ♫♫♫•*’
….... ‘ *, • ‘♫ ‘ • ,* ‘
..….’ * • ♫*♥*♫• * ‘
.… * , • Merry’ • , * ‘
....* ‘ •♫♫*♥*♫♫ • ‘ * ‘
…’ ‘ • giáng sinh . • ‘ ‘ ‘
‘ ‘ • ♫♫♫*♥*♫♫♫• * ‘ ‘
…………..x♥x
…………….♥

and a Happy New Year! đã đăng hơn một năm qua
barbiecat đã bình luận…
MERRY giáng sinh TO YOU!!!! Thank bạn (^3^) hơn một năm qua
blush
barbiecat đã đưa ý kiến về anime
Btooom! is an AWESOME ANIME!!!
Also Happy Otaku Day! đã đăng hơn một năm qua
RedPineapple đã bình luận…
Late comment.. but I agree. I loved that anime! hơn một năm qua
smile
mistoryangel1 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hello. ^_^ đã đăng hơn một năm qua