Rochelle {BL, JK, JP, NH & CB♥}

thành viên fanpop từ năm December 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 13 clubs Dedicated (13) Die-Hard Fan in 17 clubs Die-Hard (17)

thông tin trên tường của tôi

Brooke_Scott trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi, I just wanted to say bạn have amazing taste and is surprisingly a lot like mine ;) I'm Z btw :) đã đăng hơn một năm qua
justme1997 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
amazing taste! đã đăng hơn một năm qua
freakiin_ruby đã đưa ý kiến …
that sucks :|
oh, i'd tình yêu to talk about it.. especially since my parents, oh god. don't even get me started. i've got all these stupid problems & i just have no fucking idea what to do & they won't leave me alone with school stuff &i can't tell them ANYTHING..
the thing is, it's hard to talk about everything going on cause i really have no clue where to begin :( đã đăng hơn một năm qua