Logan

thành viên fanpop từ năm July 2016

  • Female, 34 years old
  • Dallas, TX
  • Favorite TV Show: Dark Crystal:Age of Resistance, Avatar the Last Airbender, Big Bang Theory,
    Favorite Movie: Lord of the Rings, Dark Crystal, Disney/Pixar, Kung Fu Panda,
    Favorite Musician: All kinds of âm nhạc
    Favorite Book or Author: fantaisie and Sci- Fi
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn so much :3 đã đăng hơn một năm qua
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. I hope that bạn are having a wonderful weekend. đã đăng hơn một năm qua
mhs1025 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for the add! I was JUST in Dallas a couple days ago! đã đăng hơn một năm qua