Dolores Freeman

thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Female
  • Favorite TV Show: The Golden Girls, Becker, The Simpsons and many thêm
    Favorite Movie: The 'Burbs, House Of Wax, Coraline, Don't Breathe, House Of Cards, Ready hoặc Not, Tremors, Session 9 and phim chiếu rạp bởi Stephen King
    Favorite Musician: There are so many amazing artists...It's impossible to pick only some of them
    Favorite Book or Author: Stephen King
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 7 clubs Dedicated (7) Die-Hard Fan in 31 clubs Die-Hard (31) Fanatic in 19 clubs Fanatic (19)

thông tin trên tường của tôi

mischievous
Kraucik83 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
━┻━┻━┻━╬─╬━┻━┻━━┻╯
┈┈┈┈┈┈╱▔▔╲┈┈┈┈┈┈
╱╲╱╲▂▂▏┈┈▕▂▂╱╲╱╲
▏▕┊▕┊▕╱▔▔╲▏┊▏┊▏▕
▏▕┊▕┊╱▕┻┻▏╲┊▏┊▏▕
▏▕┊▕╱▏┈┈┈┈▕╲▏┊▏▕
╲╱╲╱┈▏╰╯╰╯▕┈╲╱╲╱
┈┈┈┈┈╲╱▔▔╲╱┈┈┈┈┈
Wishing bạn a Bat•tasticly Terrific Wednesday 🦇 đã đăng cách đây một ngày 1
mischievous
makintosh trao các điểm thưởng cho tôi về my images
━┻━┻━┻━╬─╬━┻━┻━━┻╯
┈┈┈┈┈┈╱▔▔╲┈┈┈┈┈┈
╱╲╱╲▂▂▏┈┈▕▂▂╱╲╱╲
▏▕┊▕┊▕╱▔▔╲▏┊▏┊▏▕
▏▕┊▕┊╱▕┻┻▏╲┊▏┊▏▕
▏▕┊▕╱▏┈┈┈┈▕╲▏┊▏▕
╲╱╲╱┈▏╰╯╰╯▕┈╲╱╲╱
┈┈┈┈┈╲╱▔▔╲╱┈┈┈┈┈
Wishing bạn a Bat•tasticly Terrific Tuesday🦇 đã đăng cách đây một ngày 1
mischievous
yorkshire_rose đã đưa ý kiến …
Wishing bạn a...
██████▀▀▀▀█████
████▌░▄░░▄░▐███
████░█▐░░▌█░███
██▌░░▄░░░░▄░░▐█
█▌░█░░▀██▀░░█░▐
▌░███░░░░░░███░
██▀██▌░░░░█████
███▄░░░░▄██████
....BOO-tiful New Week Sandra ♡👻♡ đã đăng cách đây 9 ngày