Katy

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Female, 28 years old
  • Czech Republic
  • Favorite TV Show: Friends, Step bởi Step, Three's Company, Tropical Heat, Cheers, Perfect Strangers, Frasier, SATC
    Favorite Movie: French old comedies, Beverly Hills Cop II, Police Academy, cá sấu Dundee
    Favorite Musician: 80's, Phil Collins
    Favorite Book or Author: Biography
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laura1233214 đã đưa ý kiến …
🎉🍀HAPPY NEW YEAR!!🎉🍀 đã đăng cách đây một tháng 1
Katy9555 đã bình luận…
Thank bạn ❤ cách đây một tháng 1
heart
Stelena-Finchel trao các điểm thưởng cho tôi về my images
🎄🎅💖💚🎀🎄🎅💖💚🎀🎄🎅💖💚🎀🎄🎄🎅
Just sprinkling a little giáng sinh magic on your page!
🎄🎅💖💚🎀🎄🎅💖💚🎀🎄🎅💖💚🎀🎄🎄🎅 đã đăng cách đây 2 tháng
Katy9555 đã bình luận…
Thank bạn ❤ cách đây 2 tháng
heart
150666 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
-----------/\,,,/\
............( ='.'=)♪♫ Hello 🦋
--------(,,)--- ---(,,)----
____|____|____l___l___l
|_____!____!___l___l__l
_|___|____|___l___l___l
|_____|____|___l___l__l
|___|____|____l___l___l/)/)
__|__|____|____l___l__l ',' )
|____|___|___|___l___ll),"
_|_____|___|___l___l__l 🧡 đã đăng cách đây 3 tháng
Katy9555 đã bình luận…
:) cách đây 3 tháng