AISHATH ANAA<3

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 22 years old
  • Mal'e (SHINeeWORLD<3), Maldives
  • Favorite TV Show: SHINee HELLOBABY~(YOOGEUN-AH!),SGB, ngôi sao KING, IDOL ARMY, YUNHANAM
    Favorite Movie: Memoirs of a geisha,Grudge, LOTS MORE~
    Favorite Musician: SHINee & EXO (ONTAE-FTW<3)
    Favorite Book or Author: House of night novels..
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
ontaejongkeyho trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi unnie!♥♥♥♥♥♥♥ I miss bạn so much T^T♥♥♥♥♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
PIKICHU đã bình luận…
awwn miss u too <3 :3 hơn một năm qua
crying
PIKICHU đã đưa ý kiến về SHINee
WHO ELSE HATES SM FOR DOING SUCH A THING TO TAEBABY con trăn, boa has gained a whole lot of anti-fans including me right now >< aish why go so far with everything mr. soo man??!! fuck my life T_T đã đăng hơn một năm qua
huller trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hey???????
plz tham gia my contest >
link
this is my first 1 so plz tell me if ive done anythin wrong <<<3333 đã đăng hơn một năm qua