thành viên fanpop từ năm April 2013

  • I'm very sorry for some of the 'unsourced' fanarts/gifs/etc that I đã đăng in some various clubs. If bạn want me to take it down hoặc credit bạn and if I ever sourced/credited it wrong just pm me. Thank you.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 7 clubs Dedicated (7) Die-Hard Fan in 16 clubs Die-Hard (16) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
Amelia24Jane68 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào ! đã đăng hơn một năm qua
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
xin chào hey!!!
do bạn like to tham gia my monsta x monbebe contest thank you
link đã đăng hơn một năm qua
SmolKitten đã đưa ý kiến …
OSOMATSU S A NNN đã đăng hơn một năm qua