Izume / Kiyurie

thành viên fanpop từ năm September 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
GinaxCody trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Heyy again! :) Wanna thank ya for the pic a năm cách đây i think..lolz :) đã đăng hơn một năm qua
GinaxCody đã bình luận…
The sody one i think..Lolz XD hơn một năm qua
smile
babyphatlynn đã đưa ý kiến …
xin chào whats up i tình yêu gossip girl 2!!! i like blare who do u like??? đã đăng hơn một năm qua
big smile
Tailsxrouge đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua