thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female
  • Somewhere
  • Favorite TV Show: Twilight Zone, Doctor Who, Teen Titans, Steven Universe,
    Favorite Movie: The Neverending Story, The Wizard of Oz, horror.
    Favorite Musician: Of Monsters and Men, Imagine Dragons, The Lumineers, movie scores.
    Favorite Book or Author: aSoIaF, Little Women, The Neverending Story, The Secret Garden, A Little Princess, Robin McKinley's work.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

PoohIsSoCute đã đưa ý kiến …
Who is your yêu thích character from Winnie the Pooh and why? Mine is Pooh cause he's super cute and hilarious! đã đăng hơn một năm qua
heart
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu She-Ra. đã đăng hơn một năm qua
220406 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for commenting on my STF post đã đăng hơn một năm qua