Anna

thành viên fanpop từ năm January 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 14 clubs Dedicated (14) Die-Hard Fan in 21 clubs Die-Hard (21) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

big smile
sherenzpango16 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hey!!! bạn might want to answer this poll... thanks:)
link đã đăng hơn một năm qua
big smile
Ally_FunnyLove trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Gleek 4ever!! đã đăng hơn một năm qua
smile
grace246 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Glee fovever đã đăng hơn một năm qua