chim giẻ cùi, jay

thành viên fanpop từ năm September 2018

  • Male
  • TRENCH
  • Favorite Musician: Twenty Øne Piløts, My Chemical Romance, Green Day, All Time Low, Imagine Dragons, cavetown, WaterParks, Silence The Wolves, and FOB
    Favorite Book or Author: Jack Reacher thrillers
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. It's been a while since I've heard from you. I hope you're doing well. I wish bạn the best. đã đăng cách đây 6 tháng
HarryB_123 đã đưa ý kiến …
chim giẻ cùi, jay I Fucking miss u 😢😢 đã đăng cách đây 7 tháng
Nuri__ đã bình luận…
Me too very much. cách đây 7 tháng
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope bạn have an amazing day. đã đăng cách đây 7 tháng