tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
CcDavidsen trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
A ngôi sao has 5 ends.
A square has 4 ends.
A tam giác has 3 ends.
A line has 2 ends.
But the vòng tròn of our friendship has no end.
..............................<33.............................. ................
.Send this to all your best Những người bạn including me . if.................I am one!
if bạn get 5 back , bạn are a good friend
if bạn get 10 , bạn are popular.
if bạn get 15 , I'm jealous đã đăng hơn một năm qua
Ieva0311 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
[i]Hey thanks for the add back

Please join

link đã đăng hơn một năm qua
heart
buffyl0v3r44 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your dany icon!! :) đã đăng hơn một năm qua
lostandhp4ever đã bình luận…
Thank bạn !!! But I didn´t create it. I tình yêu your biểu tượng too :-* hơn một năm qua
buffyl0v3r44 đã bình luận…
thank bạn hơn một năm qua