thêm hình ảnh

Scrubs Hình ảnh

thêm video

Scrubs Video

tạo phiếu bầu

Scrubs Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Who the heck knows?
50%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Ben
55%
34%
người hâm mộ lựa chọn: The Janitor
51%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Dr Cox
56%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Yes...
60%
40%
thêm scrubs số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Scrubs Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm scrubs các câu trả lời >>  
viết bài

Scrubs Các Bài Viết

thêm scrubs các bài viết >>  

Scrubs đường Dẫn

thêm scrubs đường dẫn >>  

Scrubs tường

Laurencia7 đã đưa ý kiến …
Scrubs is the odd combo of Monty Python, Friends, Seinfeld, with the style of Three's Company all wrapped up in a Fiesta Sandwich. Just finished all seasons except 9. I just tình yêu all the insane characters, esp Kelso. "Who's got two thumbs and doesn't give a crap? Bob Kelso!" I'd tình yêu to use that one. Ted is hilarious. đã đăng hơn một năm qua
Haddry đã đưa ý kiến …
Nice page.. đã đăng hơn một năm qua
smile
linklover1313 đã đưa ý kiến …
does anyone else find it weird that Scrubs has thêm những người hâm mộ than the USA and Nhật Bản combined? ;) đã đăng hơn một năm qua